fredag 23 maj 2008

Bloggen fortsätter

Nu är det bara en vecka kvar på remisstiden för biblioteksplanen, så det du vill ha framfört är det hög tid att formulera!

Men denna blogg lever vidare som ett forum för stort och smått i biblioteksvärlden, så fortsätt hålla koll och engagera dig i vad som händer i, på, med och kring våra bibliotek och tala om vad du tycker.

Glöm inte att böcker går bra att både läsa och lyssna på ute i solen bland blommor och blader!

Ingrid

Nya sidor

Hur hittade du hit? Var det via Göteborgs nya hemsida, http://www.goteborg.se/ ? Var det lätt?

Vad tycker du om bibliotekens gememsamma nya ingång www.goteborg.se/bibliotek ?

Klicka dig vidare och kolla hur våra två bibliotek, Gamlestadens och Kortedalas, presenteras på den nya hemsidan. Tyck till, vad fattas, är det lätt att hitta?

Ingrid

torsdag 15 maj 2008

Moderat förslag

Boklån ska vara avgiftsfria, kvällsöppna folkbibliotek, stimulera avknoppning/entreprenad samt extra åtgärder för fler skolbibliotek. Det är några av bibliotekspunkterna i Moderaternas
"Kulturen 3.0" som presenterades på måndagen av moderaternas ledamöter i kulturutskottet.
Här nedan återfinns hela biblioteksavsnittet i Kulturen 3.0 :

Vi älskar bibliotekenBiblioteken är en del av den kulturella infrastrukturen och dess bokutlåning är central för kunskapsspridningen. Det motiverar den stora kostnaden, cirka 3,5 miljarder kronor per år (2006). Men drift och policy är inte främst en statlig angelägenhet utan besluten om de över 7 000 utlåningsställena fattas bäst på kommunal nivå, i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
Det utesluter inte ett statligt ansvar för bibliotekspolitiken i stort. Endast 95 av 290 kommuner har en fastställd biblioteksplan, vilket är föreskrivet i bibliotekslagen. Som Svensk biblioteksförening påpekat saknar, trots 5 000 skolbibliotek, uppåt en halv miljon elever i grundskolan ett bemannat skolbibliotek. Det bidrar inte till ansträngningarna att förbättra den sjunkande läsförståelsen i svenska skolor.
Även om siffrorna varierar mellan åren är det en oroande trend att antalet utlånade böcker sedan 1980 minskat från 76 miljoner till 59 (2006). Det gäller främst utlåningen av skönlitteratur för vuxna, men även barnboksutlåningen.
36. Tillgängligheten till folkbiblioteken har stor betydelse för användandet av resurserna. Ökat öppethållande kvällstid borde vara ett mål i alla kommuner, där förhållandena idag skiftar kraftigt.
37. Avknoppning/entreprenader stimuleras i syfte att utveckla verksamheten i friare former, med bibehållet fokus på det skrivna ordet.
38. Inköpspolicyn vid offentliga bibliotek ska sträva efter politisk mångfald.
39. I skollagen stadgas att den kommunala skolan ska trygga elevernas tillgång till bibliotek. Det ska ske i samarbete med kommun- och folkbiblioteken. Friskolor har samma ansvar gentemot eleverna som kommunala skolor.
40. I linje med alliansregeringens mål att höja kvaliteten i utbildningen skulle en översyn av skolbibliotekens täckning och verksamhet ge underlag för extra åtgärder, i samklang med ambitionerna bakom "Skapande skola".
41. Boklån ska vara avgiftsfria. Tillkommande utbud, till exempel film och dataspel, kan av konkurrensskäl avgiftsfinansieras och öka de samlade resurserna.
Klicka på länken nedan för att hämta hela Kulturen 3.0

http://www.moderat.se/artikel.aspx?webbid=1&menyid=1&artikelid=32391

Punkterna 37 och 41 är kontroversiella, resten är väl självklarheter, eller?

Ingrid

onsdag 14 maj 2008

Rum för barn!

Ett påkostat kulturhus för barn mitt i centrala stan, likt det som redan finns i Stockholm, skulle ge ett ökat symboliskt värde åt barnen. Och framförallt skulle det kunna bli en mötesplats för barn från olika delar av Göteborg, skriver barnbibliotekarierna Åsa Dahlberg och Karin Eggert i ett debattinlägg i Gp i söndags, 11 maj. Läs hela artikeln och kommentarerna:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=419543

Bibliotek som kulturhus behöver många rum och det förutsätter ett extra stort sådant i kommunens budget!
Ingrid

Hur ska det gå för biblioteken?

Biblioteksplaner är ett aktuellt ämne just nu, inte bara i Göteborg. Nyligen intervjuades kulturminister Lena Adelsohn Liljerot och efterlyste då ett starkare tryck för att kommunerna ska ta fram biblioteksplaner. På webbradion kan man höra inslaget.
http://www.sr.se/webbradio/?type=db&Id=1152955&BroadcastDate=&IsBlock=0
Kulturradion fortsätter sin bibliotekssatsning under veckan och 14 maj kl 14.03 sänds "Hur skall det gå för biblioteken", reportage både från kommunen som satsar och som sparar på biblioteken. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=1273


I den politiska majoritetens budget förslag för Göteborgs kommun står liksom tidigare år:

"Biblioteken är våra mest utnyttjade kulturinstitutioner och har ett stort antal besökare. Program- och visningsverksamheten samt nya media gör att biblioteken används på ett nytt sätt och är viktiga offentliga arenor. Vi arbetar för att ett växande biblioteksväsende ska kunna möta medborgarnas behov och dimensionera det till en ökad efterfrågan"

Så då kan vi väl se fram emot en expansiv biblioteksplan!

Ingrid