måndag 28 april 2008

Kvinnobiblioteket Björkskatan

I biblioteksplaneförslaget talas det om profilerade bibliotek. Där påstås att våra staddelsbibliotek är alltför lika, vilket kan diskuteras om det verkligen är så. Men så nischat som Björkskatan, Kvinnobiblioteket i Luleå är inget av våra stadsdelsbibliotek.

Kolla http://www.lulea.se/forinvanare/kulturochbibliotek/bibliotek/omradesbibliotek/kvinnobiblioteket.4.6ebed23a109d954a35980008065.htmlÄr detta något att ta efter? Vad tycker du?

Ingrid

tisdag 15 april 2008

Blicka söderut?

Här hittar du Malmös biblioteksplan. Något att inspireras av ?http://malmo.appliance.siteseeker.se/search/webb/?q=biblioteksplan&charset=UTF-8

Ingrid

Internationellt bibliotek i Göteborg?

I Stockholm finns Internationella biblioteket, som delvis bekostas med statliga pengar. Borde vi inte ha något liknande i Göteborg? Kolla! http://www.interbib.se/default.asp?id=3762I Stockholm ligger det i centrum intill Stadsbiblioteket. Men varför inte ett stort interkulturellt kulturhus i Gamlestaden eller Angered? Vad tycker du?

Ingrid

Högst förtroende för biblioteken

Högst förtroende för biblioteken
Biblioteken är den institution som allmänheten har högst förtroende för. Det visar SOM-institutet vars biblioteksmätning presenterades i Rapport 14 april. Av de tillfrågade svarade 72 procent att de hade stort förtroende för biblioteken, tätt följt av sjukvården som fick 68 procent. Motsvarande siffra för t ex bankerna var 46 procent. Andelen svenskar som är beredda att betala mer i skatt om pengarna går till bibliotek har också ökat. 1998 var det 35 procent, medan motsvarande siffra 2007 var 44 procent.
Klicka på länken nedan för att se Rapport på webben. Inslaget kommer precis före vädret efter ca 24 minuter i måndagens (14 april) 19.30.
SOM-institutet genomför i år en större undersökning om bibliotek på initiativ av Svensk Biblioteksförening. Hela den undersökningen presenteras senare i år.
Mer info: http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22568&lid=nyheter&from=menu

notis från Svensk biblioteksföreningswebbplats www.biblioteksforeningen.org

Ingrid

fredag 11 april 2008

Liten eller stor där du bor?

I diskussionsunderlaget till biblioteksplan finns tanken, att stora mer välförsedda bibliotek ska ligga i knutpunkter där många männskor passerar, kanske kompletterat med mindre bibliotek i stadens utkanter, där folk bor.
I Stockholm finns de som förslår att det ska vara tvärtom, små snabblåneställen där folk ilar förbi, är på väg och de mer välförsedda biblioteken i lokala centrum och bostadområden enligt denna artikel http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=743374&maNo=-1

Klart man vill ha både ock allt genast! Hur vill du ha det där du bor? Vad slags bibliotek kan du tänka dig att åka längre till, eller slinka in i när du är på språng?

Ingrid

lördag 5 april 2008

Läs mer!

Svensk biblioteksförening, SB, driver just nu en kampanj för en nationell bibliotekspolitik, något som Sverige till skillnad från de andra nordiska länderna saknar. På kampanjens webbplats hittar du en hel del argument och fakta rörande både folk- och skolbibliotek, http://www.librarylovers.se/
Ännu mera information, forskning och annat smått och gott om bibliotek hittar du på föreningens webbplats http://www.biblioteksforeningen.org/
"Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet."
Detta låter väldigt trist och högtidligt, men det är viktigt att komma ihåg att det är demokrati och lika möjligheter för alla att få tillgång till litteratur och andra kunskapskällor som är folkbibliotekens ursprungliga uppdrag.
Det finns en sedan över hundra år pågående debatt om vilka böcker bibliotekens ska köpa in och vilka man ska avstå från. En nyare viktig diskussion idag är om biblioteken ska prioritera språket, det skrivna ordet, antingen det trycks eller lagras digitalt, eller om musik, film, spel med mera är lika viktigt att låna ut eller erbjuda i biblioteket.
Vad tycker du?

Ingrid

tisdag 1 april 2008

Viktiga dokument!

Förslaget till biblioteksplan för Göteborg hänvisar till bibliotekslagen, den hittar du här SFS 1996:1596 Planen innehåller flera tänkbara visioner men saknar tyvärr en övergripande målsättning för biblioteken i Göteborg. Varför bekostar kommunen alla dessa bibliotek, vad är syfte, är det så självklart att det inte behöver sägas? Ett viktigt dokument i den debatten är UNESCOs folkbiblioteksmanifest som du hittar här http://www.kulturradet.se/, klicka på kulturområden och sedan på bibliotek.

Läs och blogga loss!
Ingrid