måndag 27 augusti 2012

För bäbisar i Gamlestadens bibliotek

I höst har vi två olika arrangemang för bäbisar på Gamlestadens bibliotek. Tre lördagar med start den 15/9 har skådespelaren Karin Lycke en vis-och ramsstund för bäbisar från 9 månader- 2 år,  klockan 11.   Det är begränsat antal platser och man bokar plats genom att skriva upp sig på en lista på biblioteket. Man kan  boka plats från  fredagen veckan innan själva vis- och ramsstunden. De lördagar som kommer att vara är 15/9, 29/9 och 13/10.

Vi har bäbisöppet för bäbisar i alla åldrar varje tisdag mellan 18 september och 18 december. Det är drop in från klockan 9.30. 10.10 har vi en enklare sång och ramsstund. Klockan 10.30 har vi dagens programpunkt för vuxna. Programpunkter bestämmer vi tillsammans efterhand och de presenteras i vårt kalendarium./Karin

torsdag 23 augusti 2012

UPPLEVELSER VID SJÖN IDAG TORSDAG 23/8


Plats: Bergsjöbadet

Program från scen:

Klockan 18.00 Eva Löfman
Klockan 19.00 Assyriska föreningen i Bergsjön

Grill och kaffe försäljning
Konferencier: Carina Thyremark

För mer information ring:
Pelle Öbom 0707-800005
Agneta Asplund 0736-654009

Buss 58 Hållplats: Atmosfärgatan

fredag 3 augusti 2012

Homo economicus - det enda könet

I sin nya bok Det enda könet: varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur detta faktum förstör ditt liv och världsekonomin dissekerar Katrine Kielos " the economic man", dvs föreställningen att människan är en rationell individ som hela tiden fattar förnuftiga beslut och därigenom maximerar sin egen vinning.
Författaren tar inte avstånd från marknadsekonomin men boken blir till en svidande vidräkning av den ekonomiska nyliberalism som dominerat världen de senaste trettio åren och trängt in i alla möjliga och omöjliga apspekter i våra vardagsliv.
Hon gör en genomgång av ekonomisk idéhistoria ur ett feministiskt perspektiv och hävdar att den ekonomiske mannen är just man - det enda kön som räknas i det av nationalekonomisk teori styrda marknadssamhället. Vi människor sägs där bestå av de egenskaper som traditionellt betecknas som manliga.
Samtidigt lyckas hon visa på en intressant  paradox. Föreställningen om att vi är oberoende och rationella är så omhuldad just för att vi inte är det - men vi drömmer om att vi skulle vara sådana för att det skulle göra tillvaron enkel och lättfattlig.
Ofta är resonemangen rätt förenklade, och hon har lånat mycket tankegods från andra skribenter. Det är skrivet i en nästan raljant ton och det är fullspäckat med metaforer,anekdoter och pedagogiska exempel. Men det fungerar för jag lägger ifrån mig boken med känslan av att jag både har blivit road och en smula klokare.
Låna boken i Gotlib


/leif