fredag 3 augusti 2012

Homo economicus - det enda könet

I sin nya bok Det enda könet: varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur detta faktum förstör ditt liv och världsekonomin dissekerar Katrine Kielos " the economic man", dvs föreställningen att människan är en rationell individ som hela tiden fattar förnuftiga beslut och därigenom maximerar sin egen vinning.
Författaren tar inte avstånd från marknadsekonomin men boken blir till en svidande vidräkning av den ekonomiska nyliberalism som dominerat världen de senaste trettio åren och trängt in i alla möjliga och omöjliga apspekter i våra vardagsliv.
Hon gör en genomgång av ekonomisk idéhistoria ur ett feministiskt perspektiv och hävdar att den ekonomiske mannen är just man - det enda kön som räknas i det av nationalekonomisk teori styrda marknadssamhället. Vi människor sägs där bestå av de egenskaper som traditionellt betecknas som manliga.
Samtidigt lyckas hon visa på en intressant  paradox. Föreställningen om att vi är oberoende och rationella är så omhuldad just för att vi inte är det - men vi drömmer om att vi skulle vara sådana för att det skulle göra tillvaron enkel och lättfattlig.
Ofta är resonemangen rätt förenklade, och hon har lånat mycket tankegods från andra skribenter. Det är skrivet i en nästan raljant ton och det är fullspäckat med metaforer,anekdoter och pedagogiska exempel. Men det fungerar för jag lägger ifrån mig boken med känslan av att jag både har blivit road och en smula klokare.
Låna boken i Gotlib


/leif

1 kommentar:

Stina Wahlén sa...

Hej!

Jag jobbar för Kult pr, och ser mig om efter bra bokbloggare som kan tänkas vilja ha recensionsutskick från de förlag som vi jobbar med (Lind & Co, Leopard, Massolit etc). Jag har hittat din blogg, och om du är intresserad av utskick vill jag att du skickar följande information till mig:

Kontaktperson (för- och efternamn)
E-postadress
Telefonnummer (om det finns – inte nödvändigt)
Fysisk adress/Postadress

Med vänlig hälsning
Stina Wahlén
______________________________________________


Stina Wahlén
Kult pr
Kammakargatan 48
SE-111 60 STOCKHOLM
stina.wahlen@kultpr.se
+46 73 054 88 61