tisdag 24 november 2009

Det lätta priset

Centrum för lättläst har tilldelat prästen och författaren Olle Carlsson det lätta priset, för att han på ett enkelt sätt talar om svåra saker. Priset ges till personer som gjort insatser för att öka begripligheten inom ett område. Läs hela motiveringen och mer om priset på Centrum för lättlästs hemsida.

Carlsson är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm och har gett ut två böcker. Den första heter Kristendom för ateister. I den tar han upp frågor som tex finns gud? hur kan man vara homosexuell och kristen? och varför är kristendomen relevant för människor idag? Hans senaste bok som kom i år heter Mitt himla liv, en biografi om hans liv som missbrukare och hur han kom ur och fick en ny syn på tro.

Låna Olle Carlssons böcker i GOTLIB.
/Anna

Inga kommentarer: