fredag 27 november 2009

I hederns skugga

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket mot flickor och kvinnor har uppmärksammats på senare tid.Enligt en kartläggning i Stockholm, från i år, så lever mer än var tionde 15-årig flicka i en hederskodex som inskränker deras frihet.Unga män som själva är uppväxta med hedersnormer är ofta de aktiva utövarna av förtrycket.
Socionomen Dilek Baladiz har i boken I hederns skugga: de unga männens perspektiv, sammanställt tio individuella intervjuer med unga män, mellan 15 och 23 år. De har sina rötter i olika grupper och religioner, men de har det gemensamt att de härstammar från samhällen med hedersnormer. Pojkarna berättar om de krav och förväntningar deras familjer har på dem, och vilka förväntningar de själva har på sina systrar och framtida partners. Vi får veta hur de ser på relationer, sexualitet, jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och arrangerade giftemål.
Dilek Baladiz intryck är att killarna tidigare inte har reflekterat på djupet kring dessa frågor. De hade lätt att uttrycka sina åsikter, men de hade svårt att förklara och motivera varför de hade dessa värderingar. Hennes slutsats är att det finns ett stort behov bland ungdomar att diskutera jämställdhets- och hedersrelaterade frågor.
Nyckeln till att komma framåt är, enligt henne, att få killarna att förstå att det här är ett gemensamt problem, att också de drabbas. När kollektivet kräver att medlemmarna lever ett liv enligt hedersnormerna så blir alla offer, om än på olika sätt.
Boken är en utmärkt utgångspunkt för diskussioner med ungdomar. Den innehåller också många förslag på övningar med vilka grupper kan arbeta med den här problematiken.

/leif

Inga kommentarer: