torsdag 3 december 2009

Hämnd eller upprättelse

Hämnden är en del av människans vardag.I boken Hämnd eller upprättelse: hämndspiralens psykologi, visar psykoanalytikerna Thomas Böhm och Suzanne Kaplan hur hämnden som psykologisk mekanism är verksam både i vardagliga händelser och politiska skeenden. Alltför ofta ser vi exempel på en destruktiv hämndspiral där offer för kränkningar ger tillbaka och själva blir förövare.
Författarna vill både få oss att förstå konflikter i andra länder och få oss att komma till insikt om hur destruktiva processer kan frodas i vår egen värld.Det här är en vidareutvecklad nyutgåva med ett helt nytt kapitel om hämnd i parrelationer.
De visar också på alternativ. Dialog och reflektion kan skapa upprättelse och förmå oss att avstå från att hämnas, få oss att bryta den onda spiralen.

/leif

Inga kommentarer: