måndag 5 mars 2012

Den endimensionella kvinnan

Den brittiske filosofen Nina Power har skrivit boken Den endimensionella kvinnan. Där säger hon att feminismen har blivit urvattnad då den används för att rättfärdiga lite allt möjligt. Numera kan vad som helst kallas feministiskt det krävs bara att kvinnor antas vilja det.
Titeln anspelar på Herbert Marcuses klassiska bok från 60-talet, Den endimensionella människan, där han hävdar att det kapitalistiska systemet skapar en avfjärmad människotyp som enbart bryr sig om sig själv och sin egen familj.
Nina Power anser att ingen är så alienerad och varufierad som den moderna kvinnan, som drivs av konsumtionshets, och som har blivit främmande för sin egen kropp. Som exempel tar hon att livsstilen som kvinnorna i Sex and the City har idag i högre grad förknippas med feminism än vad behovet att rasera patriarkatet gör.
Av åttio- och nittiotalets nyliberala löften om frihet har det blivit intet. Den moderna kvinnan förväntas hela tiden, likt en aktris i en sexfilm, vara villig, attraktiv och beredd att prestera, menar författaren. Såväl i privat- som i arbetslivet så krävs det hela tiden att hon säljer sig. Förr sades det att det privata var politiskt, men nu har istället det privata blivit kommersialiserat, menar hon.
Låna boken i Gotlib.


/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

mycket intressant det där med att sälja sig.. har en kollega som nyligen var på arbetsintervju och fick höra "ok, du har 15 minuter på dig att sälja in dig.."