tisdag 27 mars 2012

Prekaritet 2.0


På dagens avreglerade arbetsmarknad sitter många fast i tillfälliga jobb, praktikplatser o dyl. I boken Prekaritet 2.0 beskriver engelsmannen Ivor Southwood sina egna erfarenheter som tillfälligt anställd och som arbetssökande. Han skildrar det som döljer sig bakom de vackra fraserna om valfrihet och flexibilitet. Den förra menar han är en chimär och den senare skapar bara nya kontrollverktyg.
Författaren beskriver också den nya avreglerade arbetsmarknaden på ett mer filosofiskt plan. Han hävdar att samtidigt som samhällets skyddsnät håller på att smälta samman så uppstår också en existentiell nöd. Vi uppmanas att hela tiden sträva efter självförverkligande och framgång, samtidigt som strukturen i samhället gör det stört när omöjligt att lyckas.
Han behandlar också hur gränserna mellan arbete och fritid, och mellan arbete och arbetslöshet har suddats ut, och hur vi har fått ett samhälle styrt av formaliteter istället för av behov. Slutligen anser han att traditionella former av motstånd är omöjliga, och han försöker visa på lite alternativa sätt att kämpa emot.
Låna boken i Gotlib.


/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

måste läsa!