tisdag 12 januari 2010

Mångkulturalism - socialt fenomen och politisk utmaning

Fuat Deniz mördades av sin kusin den 11 december 2007. Det var en familjetragedi och han blev bara 40 år. Innan mordet hade han och Rolf Lidskog påbörja arbetet med boken Mångkulturalism. De arbetade båda vid sociologiska institutionen vid Örebro universitet. Deniz hann dock endast med att skriva utkast till två kapitel, därför är resultatet främst en bok av Lidskog. Men Lidskog försökt i mångt och mycket föra in Deniz tankar i boken.

Mångkultur kan vara det som kanske många tänker på; människor från olika religioner och världsdelar som försöker leva tillsammans. Men det som jag tycker är det intressanta och som bekräftar min egen uppfattning är Linberg och Deniz teori att även människan är mångkulturell. Detta eftersom hon har olika roller i olika sammanhang. Ständigt görs nya val och man hamnar i olika situationer där man passar in på olika sätt. I olika sammanhang tilldelas olika roller, av sig själv och av andra. Därmed har man inte en utan flera identiteter som dessutom förändras genom livet. Denna bok fick mig att reflektera över dels begreppet mångfald men även mångfald i praktisk mening. Det kom egentligen inte upp några nya perspektiv men boken är en bra introduktion och ställer den alltid lika aktuella frågan; vilket samhälle vill vi vara med och skapa?

/Anna

1 kommentar:

Anonym sa...

Den måste jag läsa.