fredag 2 december 2011

Slutstation rättspsyk

Slutstation Rättspsyk är en skrämmande och angelägen reportagebok av Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson. Det handlar om unga tjejer med allvarligt självskadebeteende som tvångsvårdas på rättspsykiatriska avdelningar trots att de inte har dömts för något brott. De utgör inte heller något hot, eller någon fara för andra.
Trots det låses de in de på obestämd tid tillsammans med dömda mördare, våldtäktsmän, och andra våldsverkare. Ofta blir de också bältade och försedda med tvångshandskar på tveksamma grunder. De är helt rättslösa då varken de själva eller deras anhöriga kan påverka situationen.
Författarna har intervjuat ca trettio tjejer som spärrats in på rättspsyk, och de har samtalat med myndigheter och ansvariga vårdgivare om detta. Med boken vill de uppmärksamma och väcka opinion mot denna skamfläck i vårt samhälle. De har själva egen erfarenhet av självskadebeteende och psykvård. Men de lyckades bryta sitt destruktiva beteende innan det gick så långt att de blev föremål för tvångsvård.
Låna boken här.


/leif