onsdag 7 december 2011

Veckans ord

Omdöme
kan (bland annat) definieras som en handling att bedöma eller värdesätta någon eller något (eller som ett yttrande som innebär en bedömning). Omdöme kan också definieras som en förmåga att klokt bedöma saker, att ha god urskillning (fritt ur SAOB, nätversionen).

I skolans värld är skriftliga omdömen nu högaktuella inför terminsslutet för alla elever i grundskolan.

Omdöme är ett ord med signifikant etisk laddning och fördelning av maktpositioner. Att lämna omdöme innebär ansvar och kräver omdöme. Men vad är gott omdöme? Vem bedömer det? Den som tagit sig Upp? Är det åldersrelaterat. Eller? Jag lämnar frågan öppen.
/malin

1 kommentar:

Anonym sa...

Dåligt omdöme är bättre än inget alls, sägs det.