tisdag 23 mars 2010

Blod och olja

I sin bok Affärer i blod och olja : Lundin Petroleum i Afrika, undersöker journalisten Kerstin Lundell oljebolaget Lundins verksamhet i Sudan och Etiopien.
Sina pengar har familjen Lundin tjänat genom att göra affärer med diktaturer som Iraq, Iran och Libyen, och genom att vara verksamma i krigsdrabbade områden som Sudan, Somalia och Etiopien. Nu försöker familjen etablera sig i det svenska finrummet genom sitt förvärv av Bukowskis. Företaget är börsnoterat och dess aktieägare har gjort stora vinster. Utrikesministern Carl Bildt satt i styrelsen mellan åren 2000 och 2006.
När företaget startade sin verksamhet i södra Sudan i slutet av förra seklet så anlade de en väg genom öknen, och befolkningen i mer än hundra byar fördrevs eller dödades. Som stöd för sitt påstående åberopar författaren Amnesty, Human Right Watch och Christian Aid. Hon har också utsagor från människor som blev fördrivna. Det är förfärliga berättelser om lemlästningar, våldäkter och mord.
Kerstin Lundell säger själv att hon har gett ut boken för att inga svenska tidningar ville trycka historien. Hon är övertygad om att företaget är delaktigt till folkbrott och hon anser att dess representanter borde ställas inför rätta.
Men jag tycker nog att hon inte riktigt lyckas visa att koncernens företrädare var medvetna om vad som skedde. Klart är väl att företaget har agerat mycket moraliskt tveksamt i en global gråzon. Det har också varit beklämmande tyst i svenska media om den här hanteringen.

/leif

Inga kommentarer: