onsdag 10 mars 2010

Jämlikhetsanden

Kate Picket och Richard Wilkinson, som båda är ansedda forskare i epidemiologi, har tillsammans skrivit boken Jämlikhetsanden. Genom att studera statistik från 21 rika länder har de kommit fram till att jämlika samhällen är bättre än ojämlika sådana.
Trots att den materiella välfärden har ökat kraftigt så njuter vi inte av det, utan människors oro och ohälsa ökar konstant. Enligt författarna beror det på att våra samhällen präglas av statusjakt och avundssjuka. Det hjälper inte att de sämst ställda har fått en högre standard, för relativt sett är de mindre värda, både i sina egna och de välbeställdas ögon.
I fotspåren av de materiella misslyckandena följer en rad symtom. Överallt i väst sker en markant ökning av ångest och depressioner, och av beteendestörningar som drog-, alkoholmissbruk och kriminalitet. Graden av fysisk och psykisk ohälsa står i direkt relation till graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land, menar författarna.
De säger att alla samband är vetenskapligt belagda, och de hänvisar till nya upptäckter inom neurologin. Livet igenom är vi beroende av socialt samspel, och stora sociala skillnader skapar skadlig stress. Så för att våra hjärnor ska må bra så måste inkomsterna fördelas så jämnt som möjligt.


/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Så är det.