söndag 7 mars 2010

Kvinnor utan män

1974 publicerade Sharnush Parsipur Kvinnor utan män som handlar om fyra
kvinnor i Teheran i början av femtitalet, då den demokratiskt valda regeringen störtades på initiativ av amerikanerna och engelsmännen.
De fyra kvinnorna har olika bakrund och ställning. Det som förenar dem är könet, och de hinder och inskränkningar som följer med det.
Mödomshinnan, eller renhetens symbol som den också kallas på persiska, har en central betydelse i berättelsen. Att flickans oskuld symboliserar familjens heder och ära medför att kvinnan inte äger rätt till sin egen kropp. Den reduceras till att vara omgivningens ägodel.
Författaren har varit fängslad i flera omgångar av den islamiska republiken anklagad för att ha kränkt moralen och uppmanat till lösaktighet. Nu har hon en fristad i Amerika.
Shirin Neshat har gjort en film av boken och den är nu aktuell på Hagabion.
/leif

Inga kommentarer: