onsdag 28 juli 2010

Hur blev människan människa?

Hur har arten människa uppkommit?
Vad är egentligen en människa?
Dessa frågor undersöker Lasse Berg i sin bok Gryning över Kalahari -Hur människan blev människa. Han har intervjuat framstående forskare inom evolutionslära, arkeologi och pantologi. Till detta har han lagt sina egna erfarenheter av att leva på olika ställen på jorden, i synnerhet Afrika där han har vistats i många år.
I bokens början besöker han san-folken i Botswana, som antas vara det folk som lever närmast människans ursprungliga tillstånd. De är samlare och lever i små tajta grupper. Det är ett vänligt och fredligt släkte som löser konflikter genom prat, prat och mer prat.
Modern forskning hävdar att en stor del av vårt beteende och psyke präglas av det arv som vi burit med oss allt sedan människoarten uppstod. Med detta som grund tecknar Berg en karta över människosläktets långa väg. En berättelse om hur en liten grupp homo sapiens sakta spred sig över hela världen.
Det var hjärnan som var avgörande för mänsklighetens framgång, menar han. Men det viktigaste med den var inte att den lärde oss att tillverka verktyg och vapen, utan det var att den gjorde oss sociala.Den är programmerad för samspel med andra hjärnor, på organisation och gruppdynamik - och får oss att prata, prata och prata.
Författaren menar att vi som ras kännetecknas av att vi har en genetiskt ärvd fallenhet för bla solidaritet, jämställdhet, lättja, monogami och konfliktlösning genom samtal.
Det här är en bok med en ljus grundsyn och författaren för fram en rad intressanta teorier om vad det var som fick människan att ta språnget från djur till kultur.

/leif

Inga kommentarer: