söndag 7 november 2010

Känslans kommunikation

" Det som är värt att göras, är värt att göras dåligt, så att vi gradvis lär av misstagen"
Marshall Rosenberg


Nonviolent Communication, som även kallas Giraffspråket, är ett empatiskt sätt att tala och lyssna som utvecklades av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg på sjuttiotalet. I boken Giraffspråket: känslans kommunikation en väg till kontakt och förändring, beskriver Anne-Christine Smith det här kommunikationsverktyget.
Inledningsvis förklaras Giraffspråkets fyra grundläggande steg. Först gäller det att skilja på vad vi verkligen ser och hör (observerar), och vår egen tolkning av detta. Sedan ska vi bli medvetna om vad vi känner, och det utan att analysera eller skuldbelägga någon. Därefter kommer det tredje steget , som är det viktigaste, där vi uttrycker våra behov inför oss själva och andra. I det sista steget ska vi framföra våra önskningar på ett konkret och positivt sätt.
Vi behöver också kunna plocka fram vår empati då vi lyssnar på andra människors känslor och behov och vi kan då på motsvarande sätt använda den här modellen.
Syftet med NVC är att vi ska få bättre kontakt med såväl andra som oss själva genom att vi kommunicerar våra våra känslor och behov, med fullt ansvar för oss själva och med medkänsla. Tanken är att om vi vågar öppna oss lite grand ,och visa våra känslor och vad vi står för, så leder det till att våra medmänniskor kommer att lyssna mer på oss. En bärande tes är att sann kommunikation förutsätter att vi i varje ögonblick är beredda att ändra vår ståndpunkt.
Det här är en pedagogiskt anlagd bok som avslutas med exempel på praktiska övningar i ämnet.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: