måndag 3 januari 2011

Att locka barn till läsning

Att läsning gör skillnad för barn råder det inget tvivel om. En läsande sjuttonåring har ett ordförråd på 50 000- 70 000 ord medan en sjuttonåring som inte läser har ett ordförråd på 15 000 -17 000 ord. För närvarande pågår en debatt på DN om ifall det är skadligt att spela våldsamma datorspel eller inte och hur kränkande vissa än kan tycka det är så får man väl ändå konstatera att datorspel i många fall konkurrerar med boken vilket på sikt kan betyda problem. Som barn och ungdomsbibliotekarie och moder till två dataspelsintresserade barn ser jag det som min uppgift att göra det möjligt för så många barn som möjligt att kunna bli läsare om de vill eftersom det underlättar för många framtida val. Mitt läskunniga barn har i perioder varit ointresserad av läsning, men läser på grund av olika knep och hårt slit från vår sida.

Här kommer några tips för att stimulera läslust:

- Bokprat på skoltid
Ett proffs som en barnbibliotekarie som tipsar om nya böcker gör skillnad, det finns det många studier som vittnar om. Är ditt barn ointresserad av läsning så kolla upp hur man arbetar med lässtimulering i skolan. Fråga läraren om det är fler barn med samma problem och föreslå ett tätare samarbete med biblioteket.

- Regelbundna biblitoteksbesök
Ta med ditt barn till biblioteket. Gör ingen grej av det och stanna en halvtimme trots eventuella protester. I brist på annat så kommer ditt barn förmodligen börja titta på böcker om än motvilligt. Låt dem låna så mycket de vill!

- Ha barntidningar hemma
Under många år har jag tagit hem Kamratposten och en serietidning. Dessa tidningar läses numera med stort intresse hemma hos oss. På biblioteken finns det många barntidningar att låna.

- Högläsning
Fortsätt att läsa högt för ditt barn så länge hon eller han har lust. Om barnet skulle vilja att du fortsätter läsa när det är tonåring så är det nog väldigt speciellt, men ändå bra, ett sätt att boosta er relation. Med högläsning kommer också en förbättrad läsförståelse.

- Tvång
Tvinga barnet att läsa en viss längd varje dag. En kvart räcker. Är intresset för böcker förfärligt så kan det knappast bli sämre av att ge barnet en möjlighet att ge böckerna tid. Dessutom är det fel att lägga ansvaret för deras läsutveckling på barnen själva.

- Låt barnen välja böckerna
Att ha synpunkter på vad barnen läser för böcker kan vara nog så hämmande för deras läslust och kan i värsta fall helt förstöra deras intresse för läsning för all framtid. För att läsning skall fungera som lockande så skall det kännas kravlöst och spännande. Det finns många spännande faktaböcker för de som inte vill läsa skönlitteratur.

- Belöna läsning
Under perioder kan man belöna barnet om det exempelvis läser sagor för sitt syskon.

- Gödsla med böcker
Ha böcker synliga hemma, så barnen lätt kan börja bläddra i en bok.

-Ge inte upp!
Det kan ta åratal.

/Karin

1 kommentar:

Pål Eggert sa...

Ett litet tillägg till att man ska låta ungarna själva välja: Ibland märks det väldigt tydligt att de väljer något som är "lätt" att läsa. Alltför lätta böcker är vanligtvis också alltför tråkiga. Det kan vara en poäng att visa det här för barnet när det försökt sig på en genväg genom att läsa en lättläst men tråkig bok.