torsdag 13 januari 2011

Eldsjälar och entreprenörer

Fet I boken Eldsjälar och entreprenörer presenterar Catarina Lundström och Annica Nordin femtioen kvinnliga företagare. Alla har de valt att driva sina rörelser i form av kooperativ. Fler kvinnor än män väljer gemensam företagsform.
Författarna har velat inspirera och synliggöra kvinnliga företagare. De menar att det är viktigt med förebilder för att potentiella företagare ska våga förverkliga sina visioner. De har även velat få bort de fördomar, som de anser att det finns, mot kooperativa företag.
Kvinnorna de intervjuat är i alla åldrar, spridda över hela landet och verksamma i alla möjliga branscher. I allmänhet tycker de att det är lättare att vara flera som jobbar ihop. Genom att vara duktiga på olika saker så kan man komplettera varandra. Men det främsta skälet till att de har valt att driva kooperativa företag är att det känns tryggare, och att det blir betydligt roligare att vara flera tillsammans.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: