måndag 24 januari 2011

Det moraliska spelet


Vi lever i en känslocentrerad kultur där vi allt som oftast får höra att "känns det rätt så är det rätt". Sociologen Eva Kärfve är i sin nyutkomna bok Det moraliska spelet negativ till idén att moralen skulle vara känslostyrd. Tvärtom menar hon att en fungerande moralisk praxis möjliggör för oss att handla rätt, också då våra känslor vill leda oss åt fel håll.
Med hjälp av nedslag i klassiska sociologiska verk, antroprologiska studier, skönlitteratur och verkliga exempel undersöker hon gränslandet mellan rätt och fel. Hennes slutsats blir att moraliska handlingar är inlärda, och ett fundament i en rituell gemenskap. Genom att studera dessa kan vi förstå människan, säger hon. Moral uppstår först i mötet med andra. Särskilt i möten med dem som avviker från den egna moralkoden.
Vi vill gärna tro att nya moraliska insikter uppstår pga vi har blivit klokare, men författaren hävdar att moralen förändras som en följd av ekonomiska och teknologiska skiften. Som exempel tar hon kvinnornas frigörelse förra århundradet. Tankarna fanns färdiga i flera sekler innan de förverkligades. Först när de ekonomiska förändringarna medförde ett ökat behov av arbetskraft så fick kvinnorna lika rättigheter.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: