torsdag 20 oktober 2011

Livspusslet och jämställdheten - är pappadeltid en möjlig lösning?

Småbarnstiden är pressad för de allra flesta. Kvinnor och män får ofta olika roller och hamnar i gamla könsrollsmönster som för männen kan innebära att relationen till barnen försvåras. Kan deltidsarbete för pappor under den här perioden i livet kan vara ett sätt för männen att bryta det här mönstret och få bättre relation till barnen?

Jörgen Larsson är småbarnspappa, forskare i familjesociologi och författare till "Rik på riktigt" och "Om föräldrars tidspress".

Kortedala bibliotek, tisdag 25 oktober kl 19.00

I samarbete med Göteborgs universitet
Fri entré


Jörgen Larsson kommer också att besöka bäbisöppet på Gamlestadens bibliotek, tisdagen den 13 december.

Inga kommentarer: