torsdag 19 januari 2012

Bibliotek = folkbildning

Häromåret kom antologin Där människor och tankar möts - bibliotek som folkbildning. Det är ett försök att få igång en debatt om folkbibliotekens folkbildande roll. Redaktörer är bibliotekarierna Ingrid Atlestam och Ulla Forsén. Båda har lång och gedigen erfarenhet från biblioteksverksamhet och de har båda under många år har verkat på chefsnivå.
De medverkande skribenterna är en mix av kultur- och samhällsdebatörer och biblioteksfolk, dels från dess akademiska del och dels med personer med erfarenhet från biblioteksgolvet.
Utgångspunkten för redaktörerna har varit att folkbiblioteken är folkbildning. Utifrån det har skribenterna fått fria tyglar att vara visionära.
Resultatet har blivit vitt skilda bidrag. Göran Greider tex anlägger ett klassiskt klassperpektiv, Lena Lundgren skriver om hur man i det invandrartäta Fisksätra har arbetat för integration, medans Ingrid Atlestam själv i ett kapitel utgår från UNESCO´s folkbiblioteksmanifest.
Förutom de redan nämnda så medverkar också författaren Lena Ekdahl, kulturskribenten David Karlsson, EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, skribenten Johan Östberg, Joakim Hansson, professor i biblioteks- och informationskunskap samt Eva-Maria Flöög, univeritetsadjunkt vid Högskolan i Borås.
Låna boken i Gotlib.
Den som vill lyfta blicken utanför landet kan i Bis nr4 2011 läsa rapporter om vad som händer med folkbiblioteken i Tyskland, Österrike, Kanada och Storbitannien. Det går också att läsa rapporten direkt på nätet, här.
/leif

Inga kommentarer: