måndag 2 januari 2012

Kjolen: frihet eller fängelse?

Kjolen: frihet eller fängelse? är en betraktelse över kjolens historia , ur främst ett franskt perspektiv, av Christine Bard. Hon är professor i nutidshistoria vid Angers Universitet och hon har skrivit ett flertal böcker om feminism och kvinnohistoria.
I slutet av 1700-talet slutade männen att klä sig pråligt. De skulle ha funktionella kläder. Men kvinnorna stängdes in i opraktiska kläder. År 1800 förbjöds Paris kvinnor i en förordning att klä sig som män (en bestämmelse som formellt gäller än idag - även om den inte tillämpas). Kjolen blev en symbol för kvinnlighet vilket var liktydigt med brist på makt.
Under början av 1900-talet började debatten på allvar om en reformering av kvinnans kläder. Men det skulle dröja ända till 1960-talet innan skillnaderna mellan könens klädsel luckrades upp. Byxan som hade varit en symbol för mannens frihet och och makt började bli ett allmänt accepterat plagg för kvinnor både privat och i arbetslivet.
Traditionellt har det varit än mer tabu för män att klä sig som kvinnor. Men enligt författaren börjar allt fler män hävda sin rätt "att slippa byxans tyranni". De menar att männen måste få samma valmöjligheter som kvinnor vad gäller klädseln.
På senare år har det också blivit en renässans för kjolen då den fått status som en symbol för frigörelse. Ett franskt uttryck för motstånd mot den muslimska förortskulturen ,som föreskriver att kvinnan ska skyla sig med slöja och långbyxor. Kjolen blir då alltså en symbol för kvinnors rätt att klä sig som de själva vill.
Låna boken i Gotlib.
/leif

Inga kommentarer: