tisdag 24 januari 2012

Biblioteksvisioner

Rasmus Fleischer har skrivit en dubbelbok Boken och biblioteket, av vilka jag har läst den om bibliotek. I den väcker han bla frågan om hur vi kan formulera idén om det allmänna biblioteket i vår tid?
Han visar att de nu så populära profilköpen härstammar från teorier från femtiotalet. När all läsning ses som likvärdig får man mätbara resultat, i form av utlånings- och besöksstatistik. Men det är ingen bra metod, menar han.
Fleischer menar att mål och medel måste flyta samman. Det går inte att mäta kvalitén på urvalet som görs, men däremot ska urvalet ge den enskilde möjlighet att få en överblick av överflödet.
Författaren menar att biblioteken inte bara finns till för en existerande allmänhet, utan dess viktigaste uppgift är att skapa allmänheter. Här menas med allmänhet en sfär av människor som berörs av något och gör det till en gemensam angelägenhet.
Vidare så vill han att biblioteket ska vara transparent med bla öppen gallring och lånehistorik. Han har också visonen om ett postdigitalt bibliotek. En av de viktigaste sakerna i ett sådant tycker han är att de ska ha en bokskrivare så att brukarna, till självkostnadspris, kan skriva ut fritt valda dokument från nätet eller från tryckta böcker.
Låna boken i Gotlib./leif

Inga kommentarer: