tisdag 10 april 2012

Våra händer stickande, kliande

Selene Hellström debuterar med den säregna novellsamlingen Våra händer stickande, kliande. I tjugo korta berättelser, alla skrivna i jagform, skildrar hon gränslöshet, kontroll, maktutövning, övergrepp och utsatthet. Ibland är jaget förövare, andra gånger offer och några gånger växlar rollerna så att samma person kan vara bådadera.
Det är en värld befolkad av hänsynslösa egoister och det finns inga trygga zoner, inte ens privat, och människornas handlingar styrs av oförutsägbara impulser. Författaren dömer inte gärningarna, hon vill förstå de mekanismer som får personer att begå märkliga, udda handlingar.
Berättelserna är precisa och trovärdiga. Ofta väcker läsningen obehag, då jag ju inte vill känna medlidande med, eller förstå, den som trakasserar andra, eller begår övergrepp.
Låna boken i Gotlib./leif

Inga kommentarer: