tisdag 9 februari 2010

Myten om det motsatta könet

För ett par år sedan kom Ingemar Gens bok Myten om det motsatta könet: från förskolpedagogik till det maskulina samhällets undergång. Den blev ganska uppmärksammad inte minst för att han förutspådde att kvinnorna skulle ta makten i samhället inom tjugo år. De passar bättre in i det nya kommunikationssamhället, menar han än männen som är fångna i en mansroll som har blivit passé.
Han blev först känd då han utvecklade en pedagogik vid en förskola där barnen fick lära sig att överbrygga de traditonella könsrollernas begränsningar.
Tesen han driver är att om vi ska uppnå jämställdhet så måste pojkar uppfostras mer som flickor - och tvärtom. Annars kommer grabbarna ohjälpligt att hamna på efterkälken.Tjejer ska tränas att leka i grupp etc. Killarna däremot ska tränas att utveckla språk, empati o dyl.

/leif

1 kommentar:

Gullan sa...

Det verkar vara en riktigt intressant bok. Jag kommer att tänka på ett passage i boken "Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra" som handlar om en undersökning på en förskola där forskarna upptäckt att fröknarna undermedvetet behandlat pojkarna och flickorna olika. De hade hjälp pojkarna utan att de knapp behövt uttrycka sig, medan flickorna ofta fick till svar att de ska klara det själva. Detta gör ju att flickor blir mer självständiga. Se bara på alla män som blivit bortskämda av sina mammor. De klarar knappt av att ta hand om sig själva, och än mindre ett hem och en familj.