torsdag 4 februari 2010

Rapport från sopornas planet

Stefan Jonsson är nu aktuell med en samling essäer i gränslandet mellan estetik och politik. Rapport från sopornas planet: fem kritiska essäer, kallar han dem. Författaren försöker fånga det universella, och tar upp stora spörsmål som kampen om kulturarvet, återupprättandet av den europeiska tanken, globaliseringen, dokumentären i konsten och marxismen. Det sistnämnda menar han är giltigare nu än någonsin tidigare.
Han utvecklar tankegången från sin bok De andra och hävdar att vårt samhälle är "strukturellt rasistiskt" utan att en enda rasistisk idé uttrycks. Denna kulturella rasism är, påstår han, en förlängning av och försåtligare form av den koloniala rasismen.

Själv tycker jag att bokens intressantaste parti är skildringen av subsamhällen på Mexikos soptippar.

/leif

Inga kommentarer: