fredag 26 februari 2010

Monarkins makt

Varför blir svenska folket så glada för att Victoria ska gifta sig?
Är kungahuset oförargligt och politiskt ointressant?
Utövar monarkin makt, fast den formellt inte har någon?
Dessa, och flera andra frågor, undersöker statsvetaren Cecilia Åse i boken Monarkins makt. Hon gör en systematisk genomgång av hur monarkin som institution fungerar och verkar.
Hennes tes är att vår demokrati bygger på en idé om en slags sund oenighet. Den måste, menar hon utspelas inom en ram av konsensus. I nationen och dess symboler, som tex kungahuset och idrottsframgångar, manifesteras denna enighet.
Kungliga bröllop och födslar blir det kitt som sammanbinder kungahuset och nationen. De tjänar också till att bekräfta de förhärskande normerna gällande kön, sexualitet och familj.
Den här boken väcker intressanta funderingar kring demokratins väsen och den moderna nationalismens natur.

/leif

Inga kommentarer: