onsdag 9 juni 2010

Nomad

Nomad är en ny bok av den somaliske författaren och kvinnorättskämpen Aayan Hirsi Ali. I den här boken berättar hon utlämnande sin egen familjs tragiska historia. Relationerna fungerade inte på något plan som de borde, och de har svårt att anpassa sig till livet i väst. Istället drömmer de om att återvända till ett hemland som bara existerar i deras fantasi.
Att familjen är dysfunktionell beror på att islam skapar icke-fungerande familjer, menar hon. Islam bygger på sexuell ojämlikhet och förtryck av kvinnorna, och det visar sig bla i att man tillåter barnäktenskap, könsstympning, våldtäkt inom äktenskapet mm mm.
Författaren har själv fått betala ett mycket högt pris för sin kamp mot könsapartheid. Sedan flera år lever hon under ständigt dödshot från islamiska fundamentalister, och hon är dygnet runt skyddad av livvakter.
Uppväxande muslimska ungdomar i väst är desorienterade och en tacksam rekryteringsbas för extrema fundamentalister, säger hon. Radikala islamister är ett reelt hot mot det öppna samhället. Författaren pekar på att det är många fler än hon som lever med samma dödshot, och att terrorn är effektiv den gör att många hukar och inte vågar ta debatten.
Liksom många andra anser hon att det behövs en reformation/upplysning inom islam. Vidare tycker hon att feministerna, den kristna rörelsen och samhället borde göra mer för att hjälpa flickor och kvinnor som utsätts för hedersvåld och könsförtryck.

/leif

Inga kommentarer: