söndag 8 augusti 2010

Den sårade kvinnligheten

I början av åttiotalet kom boken Den sårade kvinnligheten: att läka relationen mellan far och dotter, och den har nu kommit i en ny utgåva. Författare är psykologen Linda Schierse Leonard, och Agneta Pleijel har bidragit med ett slagkraftigt förord. Här utforskas de psykologiska konflikter som de kvinnor som har haft en problemfylld far-dotter relation ofta drabbas av. Från sitt yrkesliv använder författaren rikligt med exempel från sina patienters drömmar, och hon hämtar mycket näring från sagor och myter. Dessutom beskriver hon sin egen besvärliga relation till sin alkoholiserade pappa.
Kvinnors sårbarhet bottnar inte bara i en dålig relation på ett personligt plan. I vår patriarkala kultur finns inbyggt ett sår i relationen far och dotter, och det är något som både män och kvinnor lever med. Tusentals år av påtvingad kvinnlig underordning och av mäns våldsanvändning mot kvinnor har påverkat både det kvinnliga och manliga psyket.
Far-dotter relationen är speciell i så motto att det är genom honom (och föreställningar om männens värld) som hon möter maskuliniteten, och med den världens maktstrukturer och idéer om dominans. Då manligheten har varit norm har hon tvingats lösa diskrepeansen mellan sitt eget kön och det dominerande maskulina med hjälp av olika strategier.
Schierse Leonard går igenom olika faderstyper samt de olika typer av döttrar som de kan ge upphov till. Tex dockflickan, glasflickan, martyren, den eviga flickan, superstjärnan, den plikttrogna, krigardrottningen och den missanpassade. Författaren menar att det är viktigt att förstå vilken roll fadern har spelat i livet så att sår från uppväxttiden kan läkas.
Låna boken i Gotlib.

/leif

Inga kommentarer: