måndag 23 augusti 2010

Nyliberalismen och klassmaktens återupprättande"Det finns inget samhälle, bara individer och deras familjer"
Margaret Thatcher

Vill man veta hur och varför nyliberalismens segertåg har dragit fram över världen de senaste trettio åren, vilka som låg bakom och vilka som har gynnats, så ska man läsa boken Den globala kapitalismens rum : på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling. Författare är den amerikanske professorn David Harvey, som i sin forskning utarbetat en grundlig kritik av vår tids kapitalism.
Han har fått mycket uppmärksamhet för sina teorier om kapitalismens rum. Men jag tycker att bokens intressantaste parti är en grundlig kartläggning av nyliberalismens återupprättande av det mest välbeställda befolkningsskiktets klassmakt.
Författaren menar att kapitalismens kris på 70-talet felaktigt tolkades som en kris för staten, och det öppnade vägen för den nyliberala staten, som vill gynna affärsverksamhet med kapitalackumulation genom fråntagande. Särskilt har man satsat på att privatisera tillgångar som tidigare kontrollerats av staten såsom telekommunikation, transport, naturtillgångar, el, gas, vatten, bostäder mm. Den sociala tryggheten reducerades också till ett minimum.
Harvey säger vidare att finanssektorn genom avregleringar har blivit ett viktigt instrument för gigantiska omfördelningar av tillgångar från befolkningsmajoriteten till kapitalklassen, och inte minst från utvecklingsländerna till de rika länderna.
Han anser att nyliberalismen är elitistisk och odemokratisk till sin natur. Dessutom är den orättfärdig då den bygger på oändlig kapitalackumulation och tillväxt, oavsett vilka sociala, politiska och ekologiska konsekvenser det får.
Vidare menar han att USA´s ledare har påtvingat världen en föreställning om att nyliberala värderingar är universella och allenarådande, och att dessa värderingar utgör civilisationens kärna. I stället behövs det ekonomisk, kulturell och politisk jämlikhet hävdar författaren.
Låna boken i Gotlib.
/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är så skoj att Kortedala bibliotek recenserar intressanta fackböcker!!! Mer av den varan.