måndag 30 augusti 2010

Jämlik kärlek som en omöjlighet

Jämlik kärlek är omöjlig, tyckte Leopold von Sacher-Masoch. Han ansåg att den ena parten i ett förhållande var dömd att inta positionen som herre, och den andre som slav. Med det som utgångspunkt skrev han klassikern Venus i päls. Den publicerade ursprungligen 1870, och den kom 2007 i en ny svensk utgåva, med illustrationer av Naomi Novak. Författaren själv kom att ge namn åt masochismen medans resten av hans författarskap har fallit i glömska.
Huvudpersonen Severin förmår Wanda att bli hans härskarinna, och de upprättar ett slavkontrakt. Sedan lever de ut en förbjuden fantasi (hans) som strider mot patriarkatets gängse ordning där mannen är herre och kvinnan förtryckt.
Men samtidigt är mannen i en sådan traditionell relation beroende av kvinnan och bekräftas av henne. Hon har, till skillnad från honom, möjligheten att bli fri. När författaren vänder på könsmaktsordningen så är det villkorat, Wanda duger bara när hon gör det som han vill (uppfyller hans fantasier). Severin driver henne till att svika honom och då frigörs han och blir fri. I Sacher-Masochs värld är alltså den manliga masochismen vägen till herrens frigörelse från slaven.
Det han framför allt vill revoltera mot är dåtidens konvention med livslånga parförhållanden. När härskarinnan tröttnat på sin slav så är det bara att riva kontraktet och vandra vidare. Den återkommande tesen i boken är att ett varaktigt kärleksförhållande är emot naturen.
Boken har fortfarande en viss kultstatus, men jag tycker att det högtravande språket och stilen gör att verket känns rätt ålderdomligt.
Låna boken i Gotlib.

/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Går som pjäs nu.
OMG.
Det är värt resan till Stockholm