måndag 11 maj 2009

Vad är queer?

Nu när det är HBT-festival i Göteborg 14 – 17 maj så kan det passa bra att läsa Vad är queer?, en introduktion till queerteorin och queeraktivismen av Fanny Ambjörnsson, som är forskare vid Centrum för Genusstudier vid Stockholms universitet. Hon förklarar begreppet queer, beskriver dess historiska ursprung och utveckling, och sätter in det i sitt sammanhang i Sverige.
Ibland används begreppet här som en samlingsbeteckning på homo-, bisexuella- och transpersoner, och ibland på dem som i allmänhet faller utanför den sexuella normen.
Det är det faktum att man bryter mot normen som är det centrala, i synnerhet att man bryter mot sexuella normer, strukturer och identiteter, menar författaren. Istället för att fokusera på dem som ses som avvikande så riktar queer uppmärksamheten mot det som påstås vara "normalt". Man delar inte heller in människor i man och kvinna, hetero och homo, utan man vill få oss att se bortom uppdelningarna.
Hur kommer det sig att heterosexualitet framställs som den mest önskvärda samlevnadsformen?
Vad får det för konsekvenser?
Hur skapas och upprätthålls normerna?
Hur togs det emot när partiet F! försökte propagera för en queer politik?
På vilket sätt är queer omstörtande?
Vad är trans- och intersexualism?
Vad är det egentligen för skillnad mellan queerfeminister, radikalfeminister, och sexradikaler?
Det är några av alla de frågor man får svar på i den här boken.
Fanny Amjörnsson har även skrivit I en klass för sig. Genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer.

Låna Vad är queer? i GOTLIB.
/leif

2 kommentarer:

Anonym sa...

Så roligt att ni uppmärksammar hbt-festivalen, och så fint att ni skriver så mycket, och så kunnigt om queer,:-)

Anonym sa...

Det verkar vara en bra bok som kan lära en del en hel del ;-)