tisdag 5 maj 2009

Vetenskapens egen Superstar

"Livet är som att cykla.
För att hålla balansen gäller det att hela tiden vara i rörelse."

Albert Einstein i ett brev till sin son Eduard

Den 7 november 1919 hade den ansedda Londontidningen The Times en fet treradig rubrik med texten:
"Revolution inom vetenskapen.
Ny teori för universum.
Newtons idéer har fallit."
Det var den allmänna relativitetsteorin som efter observationer bevisats vara riktiga. Upphovsmannen var förstås Albert Einstein. Han var en anonym handläggare på en patentbyrå när han 1905 lade fram sin sensationella teori. Fjorton år senare blev den allmänt erkänd. Över en natt blev han världsberömd och han blev 1900-talets första och största geni, en vetenskapens egen Superstar.
Walter Isaacson har skrivit en omfångsrik biografi på 666 sidor om honom med titeln Einstein: hans liv och Universum. Det är en detaljerad genomgång av hans liv, det privata skildras närgånget men tyngdpunkten ligger på hans roll i offentligheten.
Han var okonventionell, nonkonformist, antiauktoritär, radikalpacifist och bohemisk, och han gick alltid sina egna vägar. Förutsättningarna för Einsteins rön var förutom hans upproriskhet även att han hade en lekfull fantasi. Han hade föreställningen att universums lagar grundades på en harmonisk verklighet och han såg det som vetenskapens uppgift att upptäcka den.
Boken är förstås fylld av minnesvärda anekdoter och aforismer. Men författaren väjer inte för att också skildra de mindre smickrande sidorna hos snillet.
I boken presenteras också Einsteins teorier på ett pedagogiskt sätt så att vi som vare sig är genier eller vetenskapsmän ska få en chans att förstå dem.
Låna Einstein: hans liv och Universum i GOTLIB.

/leif

2 kommentarer:

Anonym sa...

Einstein va en cool snubbe
o du verkar vara en go gubbe ;-)

Anonym sa...

om han kan förköara så att man begriper hans teorier - ja då måste han vara en Superpedagog :-D