måndag 24 augusti 2009

Historien om F

Ordet feminism väcker starka känslor. Feministisk forskning har utvecklats starkt under de senaste decennierna. Ofta välkomnas och efterfrågas de rön och kunskaper som kommer fram därifrån – men ofta blir reaktionerna negativa.
I boken Motstånd & fantasi: historien om F kartläggs och analyseras det motstånd som feminister möter. Författare är Anna Wahl, Maud Eduards, Charlotte Holgersson, Malin Rönnblom, Pia Höök och Sophie Lindhag, och de har utgått ifrån sina egan erfarenheter.
I första delen skildrar de situationer där F blivit ifrågasatt och mött motstånd. F står här för både den feministiska forskaren, den feministiska forskningen och den feministiska ideologin.
Man beskriver hur motståndet yttrar sig och vilka föreställningar det finns om den feministiske forskaren. Med hjälp av teorier om kön och makt analyseras processer av motstånd som en del av hur könsordningen i samhället återskapas.
Längre fram i boken tar författarna till det intressanta greppet att, i fantasins form, skriva om minnena och låta F bemöta motståndet. Därigenom kan de utforska och tänja gränserna för vad som är möjligt - i tanke och handling.

Låna boken i Gotlib.

/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för intressant tips.