söndag 23 augusti 2009

Poe och djuren

Edgar Allan Poe, född 19 januari 1809 och död 7 oktober 1849 under mystiska, ouppklarade omständigheter. Vi känner honom mest genom skräcken och detektivhistorierna, men han skrev mycket mer än så. Under semestern kopplade jag av till Upptäckter under hypnos. Det är en samling filosofiska essäer. Till varje text finns kommentarer i form av ingresser och noter av översättarna. En kort text som jag låg och grubblade över en regnig dag var Instinkt kontra förnuft - en svart katt. För många människor är gränsen mellan instinkt och förnuft glasklar. Djuren handlar utifrån instinkt och människan använder förnuftet, men är skillnaden så skarp och enkel? I texten ger Poe exempel på hur djur använder förnuftet och menar att gränsen är diffus. Har människan verkligen rätt att sätta förnuftet framför instinkten? Kanske skulle djurens värde se annorlunda ut om gränsen krackelerade... Läs och säg vad du tycker.
/Anna

Se om Upptäckter under hypnos finns inne i GOTLIB.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Låter spännande, och som om man slulle få lära sig nåt nytt med.

Anonym sa...

Djuren har välockså känslor...

Leif sa...

Angående djurs känslor;
Redan Charles Darwin hävdade i sitt verk "Känslouttryck hos människor och djur" att däggdjur har känslor.

Anna sa...

Sant, djur har känslor och det är inget nytt, att djur är förnuftiga är däremot inte lika vedertaget. Synen på djur är inte bättre för det. Tex faktum att det i Sverige inte är straffbart att förgripa sig sexuellt på djur.

Anonym sa...

Oavsett om djuren har förmågan att
att agera förnuftigt eller inte så borde de få en just behandling av oss människor.