tisdag 18 augusti 2009

Våldtäkt & Romantik


Katrine Kielos bok Våldtäkt & romantik inleds med att ett fiktivt ”jag” blir våldtaget. Hon visar hur en våldtäkt kan drabba, och även vad rädslan för våldtäkt har för effekt på kvinnor generellt.
Författaren visar sedan på det absurda med skuldbeläggande av offret, och hur detta är resultatet av patriarkala föreställningar om kvinnans kropp och sexualitet.
Boken är en analytisk feministisk-teoretisk diskussion om begreppet våldtäkt. Författaren hävdar att våldtäkt är ett könat och sexuellt brott. Förnedringen riktas mot könet och sexualiteten, som det råaste uttrycket för kravet på kvinnans underkastelse under mannen.
Hon säger att vi måste prata om våldtäkt. Vad det är, och vad det gör mot kvinnor.
Kielos hävdar att kvinnor måste göra uppror mot rädslan och den kultur som gör henne ”våldtäktsbar”. För att vara det innebär att ständigt vara medveten om risken, att vara beredd och väntande. Hon menar att kvinnor istället ska känna att den egna kroppen är värd att försvara och att hon har rätt att röra sig fritt i världen utan ängslan.

Låna boken i Gotlib.
/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

det borde va hårdare straff