tisdag 14 december 2010

Det nya Sverige


Familjen Sabuni kom till landet i början av åttiotalet och fick politisk asyl. Ett kvartssekel senare var äldsta dottern Nyamko integrationsminister. I boken Det nya Sverige: min vision, min väg berättar hon sin familjs historia och utvecklar sin vision om ett framtida Sverige.
Som minister har hon redan gjort en del som en ny diskrimineringslag, kamp mot hedersförtryck, förbättrat SFI-utbildningen mm. Hon menar att det är mycket som har gått fel i den förda integrationspolitiken och vill göra fler förändringar. En del idéer är kontroversiella. Exempelvis vill hon ha strängare regler för föräldraledighet för utlandsfödda. Längden på denna bör kopplas till hur gamla barnen var när de kom hit anser hon. Motivet för detta är att hon ser förädraledigheten här som en kvinnofälla som hindrar dessa från att komma ut på arbetsmarknaden.
Hon vill dessutom skapa en låglönesektor för okvalificerad arbetskraft.
Om hon har rätt att den höga arbetslösheten bland invandrare till stor del beror på att de har för dålig utbildning, så tycker jag att det vore vettigare att ge dem adekvat utbildning istället för att skapa en underbetald underklass.
Men trots jag inte håller med henne i allt anser jag att det här är en bok som kan vara ett bra underlag för en diskussion om hur integrationen ska gå till, och vilket samhälle vi vill ha.
Låna boken i Gotlib.


/leif

Inga kommentarer: