söndag 5 december 2010

Julkalender: Lucka 5

Nu är det andra advent och i dagens lucka har vi ett inlägg från Anonyme Bibliotekarien:

Tack för denna chans att diskutera biblioteken. Ett mycket bra initiativ! Jag tänker dock ta upp något som inte rör biblioteken som institution, utan situationen för bibliotekarier och biblioteksassistenter och vår yrkeskår. Många är de som inte vet att det krävs en magisterexamen för att bli bibliotekarie. Detta hänger med ganska hög sannolikhet samman med att få vet om vad en bibliotekarie egentligen gör förutom att ställa upp böcker. Att vi köper in litteratur är en viktig del, där det gäller att sålla i ett enormt utgivningsflöde, välja sådant som passar just det specifika bibliotekets målgrupp samt verka för ett balanserat utbud av både smalt och brett. Sedan är vi skickliga på att söka information och sålla bland all den information som finns både på nätet och rent fysiskt. Vi har kunskap om litteratur och kan tipsa om det mesta. Vi kan hålla bokprat och visningar av biblioteket för allt från skolklasser till SFI-grupper. Vi arrangerar olika kulturevent och arrangemang på biblioteken och mycket mer. Vi har en bred kompetens helt enkelt. Många gånger har jag fått frågan: ”Jaha är du bibliotekarie. Ja det är väl ett ganska lugnt jobb, du sitter väl och läser hela dagarna”. Och då kan man bli lite indignerad och puffa upp sig lite. Men det är väl inte så konstigt att folk inte vet vad vi gör? Hur ska de få reda på det? Denna fråga är också lite kluven, för å ena sidan kan man få denna reaktion, å andra sidan förväntar sig många att man ska kunna hjälpa till med nästan vad som helst på biblioteket. På så sätt har biblioteken och bibliotekarierna ett väldigt starkt förtroende. Vi måste helt enkelt stärka vår yrkesidentitet som ett sätt att legitimera biblioteken och som ett led i att höja vår status. Hur detta ska gå till lämnar jag öppet.

/Tack Anonyme Bibliotekarie

Inga kommentarer: