tisdag 28 december 2010

Håller vi på att bli dumma i huvet?


Facebook, Mobiltelefoner, Google, Twitter etc gör oss dummare pga ytligheten, och pga de ständiga avbrotten i koncentrationen de medför. Detta menar Nicholas Carr i sin bok The shallows - what the internet is doing to our brains.
För att belägga sina teorier har han tagit stöd av hjärnforskare. Dessa säger att våra hjärnor hela tiden förändras. Antalet hjärnceller ökar inte, men kopplingarna mellan dem ändras hela tiden genom att nya kopplingar(dentriter) växer ut. Hjärnan formas av vad vi läser, och hur vi läser. Tankebanor som inte används leder till att dentriter dör.
Det författaren vill värna om är vad han kallar djupläsning. När vi läser en text koncentrerat i lugn och ro utvecklar vi ett inlevelsefyllt kreativt tänkande, hävdar han, som överbrygger klyftan mellan känsla och rationalitet. När vi djupläser både växer vi som människor och upptäcker oss själva, fortsätter han.Detta sätt att läsa håller på att gå förlorat, och därmed det sätt att tänka som följer därpå. En bieffekt är, påstår han, är att vi blir mindre empatiska.
Läsningen på nätet stressar sönder medvetandet. Själva avkodningsprocessen blir så påfrestande att de djupa tankar som krävs för att smälta och analysera det lästa blockeras. Han hänvisar till fallstudier, och han refererar till sig själv då han upplever att tolv års flitigt surfande försämrat hans förmåga till koncentration och förmåga att minnas.
Låna boken i Gotlib.
/leif

4 kommentarer:

elin sa...

Det beror ju lite på hur man använder sig av diverse sociala medier också - själv så gillar jag att med jämna mellanrum göra en sak i taget. Så jag har väl de forskarna på min sida i det då ;)

Anonym sa...

Men förr, innan internet m m, kunde jag läsa böcker som inte gick att lägga ifrån sig och nattsömnen fick man helt enkelt strunta i.
Nu har jag svårare att läsa på det viset. Kan bero på åldern, kan bero på att böckerna inte är lika fascinerande eftersom man läst fler - men det kan bero på att så mycket pockar på min uppmärksamhet.

Anonym sa...

Spännande bok. Skönt med ngn som kommer med en varningslampa och manar till eftertanke mitt i dagens höghastighetsinfosamhälle. Den skall jag läsa - sakta och noggrant.

,Mats

Anonym sa...

Hej!
Efter att ha skrivit föregående inlägg kom jag på två böcker jag läst av Carl Sagan som handlar bl a om vår hjärna. Böcker skrivna på 70-80-talen. I boken Lustgårdens drakar-om vår hjärna och intelligens tar Sagan redan då upp frågan om datorer som arbetar med ljusets hastighet och hur dessa påverkar våra långsamma hjärnor.
I boken Kosmos, särskilt kapitlet -Minnets beständighet- skriver författaren om vår hjärna. Via valar och celler och gener kommer han fram till vår hjärna som är sammansatt av den uråldriga hjärnstammen till reptilhjärnan, och ovanpå den limbiska systemet eller däggdjurshjärnan och längst ut delen för primathjärnan, eller hjärnbarken. Utifrån vår hjärna som kan samla oehört mycket information hamnar Sagan slutligen hos biblioteken:En hjärna kan samla lika mycket skrivet mänskligt språk som 20 miljoner volymer böcker, lika många som finns på världens största bibliotek. Och med tanke på den debatt som idag pågår om bibliotekens ställning är det intressant att läsa hur Carl Sagan definierar termen utveckling: .."De allmänna biblioteken är beroende av det allmännas, vårt stöd. Jag tror att vår civilisations sundhet, djupet i vår förståelse av kulturens förutsättningar och vår omtanke om framtiden kan mätas genom storleken av vårt stöd till biblioteken."

,Mats