fredag 3 december 2010

Julkalender: Lucka 3

I dagens lucka finner vi ett inlägg från Lena:

"Vad ska man med biblioteken till är frågan. Folkbiblioteken är en självklar beståndsdel i vårt samhälle. Så pass självklar att de ofta tas för givet. Besökarna förväntar sig att bibliotekarierna ska kunna svara på deras frågor och hjälpa dem med allt mellan himmel och jord. Det är en bank av kunskap och information, ett rum som är till för alla, oavsett bakgrund, läggning, kön och så vidare. Ett rum där inga förväntningar eller krav ställs på den som använder det. Ett unikt fenomen, med urgamla anor. Det är kostnadsfritt att låna böcker, att använda datorer, att använda sig av de tjänster som erbjuds. Det är trots allt skattebetalarna som finansierar biblioteken. Men i alla länder är det sannerligen ingen självklarhet. Trots allt detta så skärs det ned, det hotas med nedläggningar samtidigt som politikerna pratar och pratar om hur bra det är med bibliotek. Men var finns satsningarna? Och vi tar det för givet. Ända tills vårt bibliotek blir nedläggningshotat. Då blir det ljud i skällan. Så vad ska vi göra? Älska ert bibliotek, men gör det inte i det tysta. Ställ krav på politikerna. Om du undrar vad vi ska med bibliotek till, ställ dig då frågan, vad skulle du göra utan ett bibliotek? "

/Tack Lena!

Inga kommentarer: