måndag 6 december 2010

En solkig historia


Bomull: en solkig historia av Gunilla Ander är en bok som obarmhärtigt blottlägger globaliseringens och frihandelns konsekvenser. Som konsumenter har vi ingen aning om hur denna vara har producerats eller ens vilket land den kommer ifrån. Det är också en råvara som har varit drivmedel för slaveri och kolonialism.
Författaren tar oss inledningsvis med till Uzbekistan. En diktatur där bönder odlar under hot, och där barn tvingas ut i skördearbetet. Inte bara människorna blir utnyttjade och förgiftade. Här ligger den uttorkade och förgiftade Aralsjön förvandlad till en gigantisk gifttunna i världens kanske största och värsta ekologiska katastrof.
Samtidigt betalar USA´s regering jättelika summor i stöd till sina bomullsodlare så att världsmarknadspriset har sjunkit som en sten. Internationella Valutafonden och Världsbanken har tvingat Burkina Faso, Mali och Benin till avregleringar. Tio miljoner västafrikaner har förlorat sin försörjning då de, i frihandelns namn, blivit utkonkurrerade av statssubventionerad amerikansk bomull.
Men den här boken vill inte bara ge oss en tankeställare utan den vill också hjälpa oss till justare köp. Olika miljöorganisationer arbetar för ursprungsmärkning så att den som vill kan gynna fair-trade.
Låna boken i Gotlib.

/leif

Inga kommentarer: