onsdag 30 mars 2011

Om bibliotekariers sanna natur

Brandon Sanderson. Alcatraz versus the evil librarians.Vem kan motstå en bok med denna title? Inte jag. Särskilt inte som den börjar så här: ”So there I was, tied to an alter made from outdated encyclopedias, about to get sacrificed to the dark powers by a cult of evil librarians.”Alcatraz Smedry är en föräldralös (så vitt han vet) trettonåring som flyttas runt från den ena fosterfamiljen till nästa, bland annat på grund av hans närmast kusliga förmåga att ha sönder saker. När vi kommer in i handlingen lyckas han precis elda upp köket när han ska koka ett paket med snabbnudlar. I denna situation dyker hans farfar upp. Eller åtminstone en man som påstår sig vara hans farfar och som förklarar att den värld som Alcatraz växt upp i bara är en del av den riktiga världen. Och att en grupp illasinnade bibliotekarier tagit makten över denna del, Libraria eller the Hushlands (Hysh-landen *hehe*), som omfattar Amerika, Europa, Asien och Afrika. De onda bibliotekarierna har sedan, genom att sprida felaktig information och genom att undanhålla människor sanningen att världen också består av De Fria Kungadömena, utökat sin makt och hållit Librarias befolkning i okunnighetens fångenskap. I Libraria tror man till exempel att skjutvapen är mer effektiva vapen än svärd, att hissar och elektrisk belysning är ett mer mer teknologiskt avancerat än trappor och gasljus. Rent nonsens, förklarar Alcatraz farfar, Leavenworth Smedry. Alcatraz socialhandläggare är i själva verket en av bibliotekarierna, vilket enkelt avslöjas av hennes hornbågade glasögon. Farfar Smedry förklarar också att Alcatraz och Smedry-släkten är de enda som står i vägen för de ondsinta bibliotekariernas planer att ta över resten av världen också. Alcatraz benägenhet att ha sönder saker är i själva verket en kraftfull förmåga som är användbar i motståndskampen. Själv har farfadern begåvats med förmågan att komma för sent, även till skottskador och knivstick, vilket gör att han hållit sig i livet trots oräkneliga faror.


Farfadern håller sig också med en uppsättning kraftuttryck som Galloping Gemmells, Hyperventilating Hobbs, Cavorting Cards, med flera, alla syftande på fantasy-författare.


Tillsammans ger sig de båda ut på en vild färd för att rädda världen och börjar med ett farofyllt besök på Stadsbiblioteket.Författare till denna underhållande skröna är, får vi veta i för- och efterorden, inte alls Brandon Sanderson utan Alcatraz Smedry själv. Detta är nämligen egentligen en biografi, men för att förvilla de onda bibliotekarierna har den förklätts till fiktion och gets ut i en halvdan sf- och fantasyförfattares namn. Brandon Sanderson är nämligen en i bästa fall medioker författare, som dessutom vid sjutton tillfällen fått sitt bibliotekskort indraget.I efterordet anklagar dessutom Sanderson världens alla bibliotekarier för att han blivit författare istället för något nyttigt, som rörmokare eller mistlurreparatör.Mycket underhållande läsning med en stor portion humor i samma anda som Douglas Adams och Terry Pratchett. Ett måste för alla som vill veta sanningen om bibliotekens egentliga syfte./Per
P.S.


I förbigående sagt är det Brandon Sanderson som fått förtroendet att fortsätta och avsluta Jordans megalånga fantasyserie ”Sagan om drakens återkomst”.


Kanske har han behövt ett utlopp för sin humor under tiden.
Inga kommentarer: