torsdag 9 juni 2011

Flickan i Berlin av Heide Krönlein

Idag har vi fått en bokrecension av en låntagare:Detta är författarinnans första bok och den gavs ut hösten 2010, det har gått 65 år sedan bokens händelser inträffade. Författarinnan skriver om hur livet var i Berlin precis efter andra världskrigets slut. Enligt bokens baksida är boken hennes berättelse. Efter att ha läst bokens baksidetext ser undertecknad fram emot att läsa boken. De flesta böcker som ges ut om andra världskriget handlar om koncentrationsläger, enskilda slag eller ledande nazister. Att hitta en bok skriven av en ”förlorare” känns lockande och omväxlande. Efter att ha läst början kändes den inte längre så intressant. Ju mer som lästes ökade intresset. Det tar ett tag innan författarinnan hittar sitt språk och när hon gör det så blir det lättare att känna och se det som det tyska krigsbarnet uppfattar. Det som erbjuds är ögonblicksbilder av ett barn som uppfattar världen omkring henne. Inom varje textavsnitt byter författarinnan perspektiv, ibland är hon den lilla flickan och ibland ser hon tillbaka med ett helt livs perspektiv.

Hyionate


Låna boken här.

Inga kommentarer: