onsdag 1 juni 2011

Papegöjjer och biblioteken

Denna vecka får vi ingen pausfågel, istället får vi höra trötta bibliotekarien syn på inköpsspolitik. Men hon pratar för döva öron och finns egentligen inte annat än som en skuggfågel:Karin & AnnaJ