måndag 13 juni 2011

Maktens män

Deanne Rauscher som är en av författarna till den uppmärksammade boken om kungen kom för sju år sedan, tillsammans med Janne Mattsson ut med boken Makten männen mörkläggningen; historien om bordellhärvan 1976. Trots att det då hade förflutit 28 år så var den fortfarande så kontroversiell att den tegs ihjäl . Men medias tystnad berodde nog också till stor del på att de var rädda att de skulle råka lika illa ut som DN gjorde 1976 (se mer om detta nedan) om de skrev om boken.
Det som hände då var att en bordellmamma som drev en callgirl verksamhet arresterades. Många av kunderna tillhörde samhällets toppskikt. Visserligen var sexköp tillåtet då ( men troligen såg de flesta det som moraliskt förkastligt). Bara i Stockholm fanns det vid den här tiden ca 200 bordeller i Stockholm, förtäckta till massageinstitut. Dessa annonserade för övrigt i DN som därigenom fick miljoninkomster.
Det var däremot inte tillåtet att köpa sex av minderåriga, flera av flickorna i den här härvan var bara 14 år.Några andra tjejer arbetade för en öststatsambassad.
Peter Bratt och DN var de som avslöjade historien. Många av de utpekade kunderna var höga politiker, statstjänstemän, militärer och företagsledare. Myndigheterna tillsatte egna utredningar som kom fram till att avslöjandena i tidningen var lögn och förtal. Tidningen och Peter Bratt tvingades göra avbön, och DN tvingades betala skadestånd.
I sin bok presenterar författarna vad de menar är sanningen om historien. Efter att ha intervjuat hundratals personer som på olika sätt var inblandade i bordellhärvan så anser de sig ha fått fram den. De har pratat med politiker, poliser och prostituerade. Slutligen har de fått lyssna på åtskilliga timmars hemliga avlyssningsband. Slutsatsen de kommer fram till blir att DN och Peter Bratt hade rätt. Författarna hävdar att myndigheternas egna utredningar bara gick ut på att dölja vad som hade hänt.
Så här många år efteråt är kanske de utpekade männens namn i och för sig inte så superintressanta. Det är kanske mer intressant hur maktens män lojalt agerar för att skydda varandra.
För mig var det mest häpnadsväckande att läsa den dåvarande justitieministerns förslag om ändringar rörande sexbrott. Han ville bla ta bort begreppet incest och sänka åldern för när man fick ha vissa former av sex med barn till tio år. Vidare ville han i princip avskaffa begreppet våldtäkt. Det skulle bara användas i de fall förövaren hade visat synnerlig råhet eller hänsynslöshet. Annars skulle det anses som sexuellt tvång, vilket förstås ger väsentligt lägre straff.
Det var för väl att han inte lyckades förverkliga sina planer, tycker jag.
Låna boken i Gotlib.

/leif

1 kommentar:

Anonym sa...

Det låter som en väldigt intressant bok.