onsdag 17 augusti 2011

De stolta förlorarnaI sin bok De stolta förlorarna ställer Olle & Erik Svenning frågan om den franska republikanska ideologin har någon framtid? De menar att Frankrike är globaliseringens största förlorare. Dess statsideologi har förlorat sin dominerande ställning i Europa, hävdar man. Landets förr så självständiga och inflytelserika utrikespolitik är numera underordnad Natos. Dessutom trasas den republikanska grundtanken om medborgarnas suveränitet sönder av strider mellan vänstern och högern, och av växande etniska och religiösa motsättningar,menar man.
Landet kan ses som den europeiska historiens revolutionära och frihetliga centrum, och traditionellt har man tagit emot flyktingar och invandrare med öppna armar. Men på senare tid har landet blivit alltmer slutet och repressivt mot "papperslösa", och landet kännetecknas av hårdnande klasskonflikter, säger författarna.
Boken inledande kapitel går igenom den franska dagspolitiken med dess partier. Sedan följer en historisk kartläggning från yttersta högern till Kommunistpartiet. Därefter fördjupar de sig i några frågeställningar som Frankrikes förhållande till Europa, den framväxande främlingsfientligheten, fotbollen som symbol för det vinnande mångkulturella samhället mm.
I bokens avslutande del skildras arbetet med att bilda en nationell organisation för de som lever i förorterna. Ett försök att bibehålla social gemenskap , och respekt för republikens traditionella ideal ; egalité, liberté och fraternité.
Låna boken i Gotlib.


/leif

Inga kommentarer: