onsdag 24 augusti 2011

Var är du?

I boken Var är du?: Människan och mobilen, berättar Katarina Bjärvall mobiltelefonens historia, och hur vi använder den för att skapa vår identitet. Hon ger en personlig bild av sitt förhållande till den, och allt gott som den för med sig.
Hon gör även en kritisk granskning där hon berättar om den hänsynslösa och hälsovådliga exploatering som fattiga människor utsätts för av mobilindustrin, och den miljöförstöring som telekombolagen orsakar. Vidare avslöjar hon att nästan alla framträdande forskare rörande strålningens eventuella hälsorisker är avlönade av dessa multinationella storbolag.
Mobilen ger oss förvisso frihet, men är det den sortens frihet vi vill ha? frågar författaren. Hon väcker också många andra intressanta frågeställningar såsom om nätverk kan ersätta vänskap? Eller om kommunikation kan göra samtal obehövliga? Hur påverkas vi egentligen av all information, i form av ljud, ljus, bilder och texter, som hela tiden översvämmar våra sinnen?
Låna boken i Gotlib./leif

Inga kommentarer: