söndag 14 augusti 2011

Ett hårt bultande queert hjärta

Boken Mitt queera hjärta är ca 40 utvalda ledarkrönikor i Aftonbladet av Åsa Petersen från åren 2000 - 2010.
Författaren Birgitta Stenberg har bidragit med ett läsvärt förord och fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin har gjort en intressant svit bilder som också ingår.
Den röda tråden i Petersens spalter är att hon för en kontinuerlig kamp mot diskriminering pga kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Att alla människor ska ha rätt att vara sig själva och få leva sina egna liv på sina egna villkor ligger henne varmt om hjärtat.
Hon menar att vi människor blir inlåsta i socialt konstruerade könsroller där vi får lära oss att veta vår plats, våra ramar och hur vi förväntas vara. Vi ska frigöra oss, spränga normerna - och bli människor istället, tycker hon.
Själv är hon ett levande exempel på att man inte nödvändigtvis själv behöver vara HBT-person för att vara HBT-aktivist.
Rakt och enkelt skriver hon klarsynt om olika former av förtryck. När det gäller den sk hederskulturen så är hennes ståndpunkt att den kan leva kvar här landet enbart för att samhället är så oerhört segregerat och för att den strukturella rasismen är så utbredd.
Hon skriver om arbetarrörelsens ovilja att se dem som har ett queert hjärta. Samtidigt hyllar hon Mona Sahlin för att hon utvecklade sitt partis idéarv så att det erkände att det finns andra orättvisor än klass, och för att hon såg det som en politisk uppgift att garantera människor rätten att vara sig själva, och att slippa diskriminering.
Låna boken i Gotlib./leif

2 kommentarer:

Elin sa...

Du recenserar alltid så bra böcker Leif, det gillar jag :)

Leif sa...

Tack Elin!
Kul att du tycker det :)