torsdag 11 augusti 2011

Opsis barnkultur om Läsglädje

Sista numret av Opsis barnkultur, nr 2 2011, har läsglädje som tema. Det är ett väldigt intressant och inspirerande nummer. Man tar upp misslyckande som den svenska skolan och barnbiblioteken står inför i och med att läskunnigheten gått ner. Eller Lena Kjersén Edmans slutkläm i artikeln om alla bra läsalätt böcker som nu finns för lässvaga barn: "Ändå finns det något som oroar mig. Den oron handlar inte om de lässvaga utan om de lässtarka. Alltså de av dagens fjortonåringar som har svenska som första språk och som inte har något läshandikapp alls. Är ungdomsböcker som Åshöjdens bollklubb, Tordyveln flyger i skymningen eller En ring av järn allt för komplicerade för dem? I så fall- hur har det blivit så" (sidan 29)

Men trots att numret innehåller dystra sanningar så fläktar den ändå lyckade satsningar och läsglädje. Slutsatsen tycks vara att utveckligen tyvärr inte är någon slump men att det finns många exempel som visar att bot är möjlig. Susanna Ekström skriver om projektet Läs för mig pappa! Birgitta Fransson har skrivit en artikel om satsning i Karlstad där förskolelärare och fritidspedagoger fick lära sig mer barnböcker. Sophie Heine skriver om om hur youtube, fantasy och Pusjkin lockar ryska barn till läsning. Det finns också en intervju med Monika Fagerholm där hon berättar om sin mamma den glamorösa barnbibliotekarien och mycket mycker mer.

Opsis finns att låna här


/Karin

1 kommentar:

Anonym sa...

O, så roligt att ni gillar OPSIS och läsglädje!

Lena Kjersén Edman